sabyasachi mahapatra

1 min read

ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଡ. ସାବୟାସୀ ମହାପାତ୍ର  ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ପ୍ରମୋଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ରର ବିତରଣ ଓ...