russian-army

କିଏଭ: ୟୁକ୍ରେନର ମାରିୟୁପୋଲ ଋଷିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୟୁକ୍ରେନ ସେନାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ବେ ସହର ଋଷିଆର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି...