removed child body

1 min read

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଆଧୁନିକତାର ଆକାଶକୁ ମାଡିଆସିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧାର । ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ । କେଉଁଠି ଝଡା ଫୁଙ୍କାର ଗଳି ଭିତରେ ମଣିଷ...