Remote Area Tentuli Khol

ଆଠମଲ୍ଲିକ: ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଘାରୁଥିଲା । ଏପରିକି ୭ ବର୍ଷର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ...

Close Bitnami banner