Razor

କାବୁଲ: ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନବାସୀ । କେବଳ ଦେଶବାସୀ ନୁହଁନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ । ଏଣୁ ଦେଶରୁ ପଳାୟନ...