Rape Culprit

ଭୋପାଳ: ସଜ୍ଜା ଶୁଣିଲା ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା । ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୋଷୀକୁ କୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇବା ପରେ ସେ କୋର୍ଟରୁ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜଗଡ଼...