ramrahim

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟ ରାମ ରହିମକୁ ବଡ ଝଟକା। ରାମ ରହିମଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ। ରଣଜିତ ସିଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ...