Rafale Fighter Jets

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଫେଲକୁ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି । ଦାସୋଲ୍ଟ ଏଭିଏସନ୍ ସହ ଭାରତ ସରକାର କରିଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇନାହିଁ...