Racial Abuse

ସିଡନି: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କାଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅଭଦ୍ରାମି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସିଡନି କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍...