Race Walk

ବର୍ମିଂହାମ: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦଶମ ଦିନରେ ପଦକ ପରେ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ । ମହିଳା ଜାଭେଲିନରେ ଭାରତକୁ...