Python

ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍‌ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି...