purisp

ପିପିଲି: ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ବିଶାଲ ସିଂ । ମାଲଖାନାରେ ଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ।...