Puri’s Kamala Kanta

ପୁରୀ: ମନୋବଳ ହିଁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ  । ଶାରିରୀକ ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ମାନସିକ ସକ୍ଷମତା  ।  ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଶାରିରୀକ ଅକ୍ଷମ ଭାବେ ଗିନିଜ୍...