Puri Covid Hospital

ପୁରୀ: ଅକ୍ସିଜେନ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ପୁରୀ ଆଇଡିଏଚ ହସପିଟାଲରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲଣ୍ଡର ଖୋଲୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୋ ମିଟର ଫାଟିଯିବା ଫଳରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ...