pujan-vidhi

(ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ) ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଦଶରଥ କହିଲେ "ମୁନିବର ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୋର...