Promoters

RBI Committee Recommends Promoters UP To 26 Percent Exemption In Private Bank 1 min read

ମୁମ୍ବାଇ: ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରୁହେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶରେ ବଡ଼ କାରବାର କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରମୋଟର ହୋଇପାରନ୍ତି । ରିଜର୍ଭ...