prist

ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୁମିପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିଥିବା ପୂଜକଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳୁଛି । ଭୁମିପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର...

Close Bitnami banner