police suspend

1 min read

ପୁରୀ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ଆଉ ଚାକରୀରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପନିସମେଣ୍ଟରେ ମିଳିବ ନିଲମ୍ବନର...

Close Bitnami banner