Oval

1 min read

ଓଭାଲ୍: ବିଜୟରୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ । ଆଜି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ...

Close Bitnami banner