one more arrested

ଫରିଦାବାଦ: ଫରିଦାବାଦର ବଲ୍ଲଭଗଡ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ବିଚରାସ୍ତାରେ ନିକିତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଦିନ ଦିପହରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ।...