odishaelectronicspolicy2021

1 min read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍‌ଚରିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପ (ଇ.ଏସ୍.ଡି.ଏମ୍) ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ...