Odisha Real Estate Appellate Tribunal

1 min read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସଂକ୍ରନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ । ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । ଜମାଜମାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ...