non veg vegetarian food

1 min read

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶାକାହାରୀ । ଶାକାହାରୀ ହେବାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରେ...