No more didi

ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ: ଶେଷରେ ଥକିଗଲେ ଦିଦି । ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବି ଠକିଦେଲେ । ୯୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର...