Nitrogen Gas

ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ରାଣିଗୁଡ଼ାର ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରୀତିପ୍ରଭା । ଜର୍ମାନୀରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଉପରେ କରିବେ ଗବେଷଣା । ପରିବାରରେ ଖୁସିର...