Nirmalya

ପୁରୀ: କଣିକାଏ କୈବଲ୍ୟ ପାଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ । ନିର୍ମାଲ୍ୟ...