New Oneplus Smart TV

1 min read

ଓ୍ୱାନ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦାରେ ରହିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ୨୦୧୯ରେ ସ୍ମାର୍ଟ୍ ଟିଭି ଲଞ୍ଜ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଭାରତକୁ ଏତେ ଭଲ ଦରରେ...