New DG

1 min read

ଏନଡିଆରଏଫକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଡିଜି । ଏସ.ଏନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଅତୁଲ କରୱାଲ୍ । ୧୯୮୮ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜୁରାଟ କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅତୁଲ କରୱାଲ୍ ସମ୍ଭାଳିବେ...