Neglected

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ମାଟିରେ ମିଶିବ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଐତିହାସିକ ପାଇକଙ୍କ ସ୍ମୃତି । ଖୋଲା ଆକାଶ...