Nawazuddin Siddiqui’s Wife Aaliya Siddiqui

ନୱାଜୁଦ୍ଦୀନ୍ ସିଦ୍ଦୀକି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର...