Naveen Govt

ମାଲକାନଗିରି: ବଦଳିଛି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଚିତ୍ର, ବଢିଛି ବିକାଶର ପରିଧି । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରିର ବଣ୍ଡାଘାଟି । ପାହାଡ଼ର ଛାତି ଚିରି ଗାଁକୁ ଫିଟିଛି...