Mysore

ବେଙ୍ଗଳୁରୁ: ପ୍ରତାପ ଏମ୍ଏନ୍ । ମାସକରେ ୨୮ ଦିନ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ମାଟିରୁ ମହାକାଶକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଏହି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନ...