Metro Man

ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍: ମେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଇ ଶ୍ରୀଧରନ୍ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ସେ କେରଳର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼...

Close Bitnami banner