#martialartists

1 min read

ଲଦାଖ: ୧୫ ଜୁନରେ ଲଦାଖର ଗଲଓ୍ୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ,...

Close Bitnami banner