Mark Sheet

ଗୁଜରାଟ: ଗୁଜରାଟରେ ମାର୍କସିଟ ଜାଲିଆତିର ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଧରାପଡ଼ିଛି  । ଆଜି ଭଦୋଦରା ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ  । ଏମାନେ ଦଶମ ଏବଂ...

Close Bitnami banner