Letter to SP

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଜେଲ ଭିତରୁ ଏସପିଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଚିଠି । ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।...

Close Bitnami banner