Leonardo Da Vinci

ଇଟାଲୀର ମହାନ୍ ‌ଚିତ୍ରକାର ଲିଓନାର୍ଡ଼ୋ ଦା ଭିନ୍ସି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଅଧିକ ଜଣାଶୁଣା ତାଙ୍କର ମୋନାଲିସା ପେଣ୍ଟିଂ...

Close Bitnami banner