Lemon Grass

1 min read

ଗଜପତି: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଭାବେ ମକା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତମାନ ସେହି ଜମିରେ ଲହଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗୁଚ୍ଛାଗୁଚ୍ଛା ସବୁଜ...

Close Bitnami banner