Lassi

କାଲିମେଳା: ବାପପୁଅ ବିକିଥିଲେ ବିଷାକ୍ତ ଲସି । ମାଛ ପେଡ଼ିର ବରଫ, ପଚି ଯାଇଥିବା କଦଳୀରେ ବହୁଦିନ ତଳର ପଚା ଦହି ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଲସି...

Close Bitnami banner