Khapuria

କଟକ: ଏବେ ଡ୍ରୋନ କରିବ ଖଣି ମ୍ୟାପିଂ ସର୍ଭେ । ସୀମାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସର୍ଭେ କରିବ ଡ୍ରୋନ । ସ୍କିଲ ଓଡ଼ିଶାର ସହାୟତାରେ...

Close Bitnami banner