Jharkhand Crime

ପାକୁଡ଼: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପାକୁଡ଼ରେ ଶବ ନେବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ପତ୍ନିକୁ ମିଳିଲା ଜୀବିତ ସ୍ୱାମୀ । ହଠାତ୍ମୃତ ଭାବି ନେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ହୋଶ୍ଉଡ଼ିଗଲା...

Close Bitnami banner