jetseeplane

1 min read

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି‌ଠାରୁ ସାବରମତୀର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜେଟ୍ ସି-ପ୍ଲେନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ନେଇ ବିମାନ କମ୍ପାନି ସ୍ପାଇସ୍...

Close Bitnami banner