JackMa

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ । ନିଖୋଜ ଆଲିବାବା ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାକ ମାଙ୍କ ମିଳିଛି ସନ୍ଧାନ । ସେ ହଂକଂରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ନିଜର...