ISISChief

1 min read

ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସିରିଆରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ । ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ରମଣରେ ନୂଆ ISIS କମାଣ୍ଡର ଅବୁ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଅଲ ହାସିମ୍ କ୍ୟୁରାୟସୀ ମୃତ୍ୟୁ...