IOCL Depot

ପାରାଦୀପ: ବାଉରିଆପାଳନ୍ଦା ଆଇଓସିଏଲ ତେଲ ଡିପୋରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ପାର୍କିଂରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡିପୋ ଭିତରେ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ତେଲ ଲୋଡିଂ...