IndiaRatings

1 min read

ଦେଶରେ ଟିକାକରଣରେ ମାନ୍ଦାଗତି । ପଦାରେ ପଡୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା । ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଜିଡିପି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ମଜୁରୀ ଓ...