#indianmediareports

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ନେପାଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି । ଭାରତ ସହିତ ନେପାଳ ସୀମା...

Close Bitnami banner