indian wedding

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଏହାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ । ପ୍ରତିଟି ଛବି ଭାବବିହ୍ୱଳ...