India vs Argentina

1 min read

ଟୋକିଓ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳୁଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ  । ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଟିମକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଗୋଲ  ।   ଆଜି...