india china dispute

1 min read

ଲଦାଖ:ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମଏମ ନରଓ୍ବାଣେ..ସେଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି.. ପ୍ରକୃତ...